90% người mua Dự án Harmony Tower Đà Nẵng đến từ Hà Nội

7:56 | Ngày 03 - 03 - 2016