Central Field ưu đãi đến 5% giá nhà cho lực lượng vũ trang

16:39 | Ngày 08 - 11 - 2016