Hà Nội – CEO Group xây dựng khu nhà ở xã hội Bamboo Garden

4:01 | Ngày 03 - 03 - 2016