Hà Nội: Chiếm đất công mở hàng ăn trái phép

9:02 | Ngày 03 - 03 - 2016