Hà Nội: “Nóng” chuyện đi lại, dự án tốt phía tây vẫn có thể cháy hàng

21:19 | Ngày 17 - 02 - 2017