Khu làng cổ Pháp bị lãng quên giữa lòng thủ đô

9:25 | Ngày 03 - 03 - 2016