Phận môi giới địa ốc như “bèo dạt, mây trôi”, xin đừng làm méo mó

16:08 | Ngày 20 - 09 - 2016