Quy hoạch dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước – Giai đoạn 03

16:34 | Ngày 03 - 03 - 2016